Trimite unui prieten

Inchirierea unei suprafete utile de 4 mp, situată în incinta Oraselul Copiilor

Exportă PDF - Inchirierea unei suprafete utile de 4 mp, situată în incinta Oraselul Copiilor Tipărește pagina - Inchirierea unei suprafete utile de 4 mp, situată în incinta Oraselul Copiilor Trimite unui prieten - Inchirierea unei suprafete utile de 4 mp, situată în incinta Oraselul Copiilor

publicat de VLAD AURORA DELIA in Joi , 12 Noiembrie 2015, 15:43

+ - R

 Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu oferta in plic inchis


 

 


1) Obiectul licitatiei publice: inchirierea unei suprafete utile de 4 mp, situată în incinta Oraselul Copiilor- Oradea, Str. Corneliu Coposu nr.8  parter- pentru amplasarea a doua automate de băuturi calde (ceai, ciocolată caldă şi cafea).

2) Organizatorul licitatiei: Consiliul Local prin Administratia Imobiliara Oradea;

3) Procedura de inchiriere: licitaţie publică deschisă, cu ofertă în plic închis.

4) Preţul de pornire a licitaţiei:  50 lei/mp/luna. Valoarea adjudecata a chiriei se va actualiza anual cu nivelul indicelui general al preţurilor de consum din perioada anterioară.

5) Instructiunile de organizare si desfasurare a procedurii: se pot descarca accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea Licitatii ;

6)Garanţia de participare: 300 lei, achitată prin virament bancar în contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea sau numerar depus la casieria Administratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor - parter;

7) Termenul limita de depunere a ofertelor: 03.12.2015 ora 09:00

8) Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân valabile pe perioada de 90 de zile de la data deschiderii acestora;

9) Deschiderea ofertelor : 03.12.2015 ora 12:00, Sala 202, et. II, cladirea Primariei municipiului Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, în şedinţă publică.

10) Informatii suplimentare se pot obtine:

- Petan Lucretia /Cismas Aurelian -  consilieri -  Compartiment Spatii, tel.0259/437000, int. 126.Înapoi la Stiri