Trimite unui prieten

ANUNT PRIVIND PUNCTAJUL OBTINUT PENTRU INSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITATI PENTRU LOCUINTE SOCIALE DIN MUNICIPIUL ORADEA

Exportă PDF - ANUNT PRIVIND PUNCTAJUL OBTINUT  PENTRU INSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITATI PENTRU  LOCUINTE SOCIALE DIN MUNICIPIUL ORADEA Tipărește pagina - ANUNT PRIVIND PUNCTAJUL OBTINUT  PENTRU INSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITATI PENTRU  LOCUINTE SOCIALE DIN MUNICIPIUL ORADEA Trimite unui prieten - ANUNT PRIVIND PUNCTAJUL OBTINUT  PENTRU INSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITATI PENTRU  LOCUINTE SOCIALE DIN MUNICIPIUL ORADEA

publicat de VLAD AURORA DELIA in Luni , 7 Decembrie 2015, 8:54

+ - R

SESIUNEA 17 AUGUST - 30 SEPTEMBRIE 2015

Prin prezentul, se aduc la cunostinţa publică următoarele informaţii:
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 497 din 12.08.2015, s-a aprobat perioada sesiunii de depunere a dosarelor pentru locuinţe sociale. Criteriile de egibilitate si de selecţie, cererea - tip privind atribuirea unei locuinţe sociale precum şi documentele justificative care însoţesc cererea au fost aprobate prin HCL nr. 191/27.03.2014 şi s-au aplicat corespunzător cererilor depuse în sesiunea 2015.
Perioada de depunere a dosarelor, în vederea înscrierii pe lista de prioritati la locuinţe sociale, în municipiul Oradea, a fost: 17 AUGUST - 30 SEPTEMBRIE 2015
Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale aflate în gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea având componenţa aprobată prin HCL nr. 499/12.08.2015 şi membrii nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului nr. 2787/20.08.2015 a analizat un nr. de 126 dosare, solutionate astfel:
Din totalul de 126 dosare, 31 dosare au fost respinse motivat de faptul ca nu s-a încadrat în criteriile stabilite prin H.C.L. nr. 191 din 27.03.2014, restul dosarelor fiind punctate conform tabelului anexat.
Mentionam faptul că, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei şi pe site-ul: http://www.aioradea.ro/ , respectiv în perioada 07 decembrie - 11 decembrie inclusiv, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestatie.
Dupa solutionarea contestatiilor,lista de prioritati definitiva va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmand ca dupa aceasta data sa fie afisată, la avizierul institutiei şi pe site-ul: http://www.aioradea.ro/.

ORADEA                                                 CONDUCEREA
07.12.2015                            ADMINSTRATIEI IMOBILIARE ORADEAFișiere - ANUNT PRIVIND PUNCTAJUL OBTINUT PENTRU INSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITATI PENTRU LOCUINTE SOCIALE DIN MUNICIPIUL ORADEA

Înapoi la Stiri