Trimite unui prieten

Anunț referitor la organizarea unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile destinate organizaţiilor non-guvernamentale

Exportă PDF - Anunț referitor la organizarea unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile destinate organizaţiilor non-guvernamentale Tipărește pagina - Anunț referitor la organizarea unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile destinate organizaţiilor non-guvernamentale Trimite unui prieten - Anunț referitor la organizarea unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile destinate organizaţiilor non-guvernamentale

publicat de VLAD AURORA DELIA in Joi , 17 Decembrie 2015, 14:17

+ - R

ANUNŢ

Referitor la organizarea unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile destinate organizaţiilor non-guvernamentale

Prin prezentul anunţ se aduc la cunoştinţa publică următoarele informaţii:


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 779 /19.11.2015 s-a aprobat in perioada 14 decembrie 2015 - 29 ianuarie 2016, sesiunea de depunere a dosarelor pentru solicitanţii care doresc repartizarea unui spaţiu aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, către diverse Organizaţii Non-Profit (asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni, instituţii publice, artisti, etc).

Organizaţiile Non-Profit (asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni, instituţii publice, artisti, etc), vor depune la Registratura Administraţiei Imobiliare Oradea din cadrul Primariei Oradea (în Piramidă, ghişeul nr.7 si nr.9) un dosar care va trebui să cuprindă Raport de activitate pe perioada 2014-2015, Plan de management - obiective propuse pe perioada 2016-2017 (model conform Anexei nr.1), precum  si urmatoarele acte:

-        Actele organizatiei (Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Statut, Act contitutiv, Hotărârea judecătorească de înfiinţare);

-       Declaraţia reprezentantului legal din care sa rezulte ca nu se află în litigiu cu autoritatea locală;

-       Certificat fiscal eliberat Direcţia Generală a Finanţelor Publice Oradea;

-       Certificat fiscal eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

-       Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la Direcţia Generală a finanţelor publice Oradea respectiv Balanţa de verificare intocmita la data depunerii actelor;

-       Declaraţia reprezentantului legal din care sa reiasa  ca nu beneficiază şi nu a beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale, cu excepţia celor a căror raport de locaţiune a fost întrerupt din alte considerente decât din culpa lor;

-       Declaraţia reprezentantului legal din care sa reiasa ca nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare;

-       Declaraţia reprezentantului legal din care sa reiasa ca nu deţine în proprietate un imobil.


OBS: Pentru Anexa 1 - Model plan de management, persoanele interesate se pot adresa personalului care deserveste ghiseul nr.7 sau nr.9 din Centru de relatii cu publicul -Piramida, Primaria municipiului Oradea sau pot vizita site-ul: www.aioradea.ro si www.oradea.ro.    Oradea                                                                  Conducerea

16. 12. 2015                                    ADMINISTRAŢIEI IMOBILIARE ORADEA

 Fișiere - Anunț referitor la organizarea unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile destinate organizaţiilor non-guvernamentale

Înapoi la Stiri