Trimite unui prieten

Serviciului Financiar Contabil

Exportă PDF - Serviciului Financiar Contabil Tipărește pagina - Serviciului Financiar Contabil Trimite unui prieten - Serviciului Financiar Contabil

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:07

+ - R


Activitatea serviciului este coordonata de un sef de serviciu aflat in subordinea directa a directorului economic.  
     
Servicial financiar contabil indeplineste atributii dupa cum urmeaza: 
  
- întocmeşte lunar balanta de verificare analitica asigurind concordanta intre conturile analitice si cele sintetice.
 - intocmeste evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor conform Legii 82/1991 ,republicata ,cu modificarile ulterioare.   
- intocmeste raportul principalilor indicatori economico-financiari  ,situatiile financiare trimestriale .
 
- asigură întocmirea în termen a documentelor de sinteză contabilă si colaboreaza la  întocmirea memoriului explicativ al realizărilor institutiei.
-asigura inregistrarea in contabilitate a documentelor contabile care stau la baza notelor contabile in mod cronologic si sistematic
-raspunde de inregistrarea in contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe si circulante precum si  valori materiale si banesti).-asigura respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului si ia toate masurile pentru reintregirea acestuia in cazul in care a fost pagubit
- potrivit legii organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale adoptând măsuri adecvate de protecţie a patrimoniului;
- urmăreşte definitivarea rezultatelor inventarierii şi asigura inregistrarea acestora in contabilitate
.
- participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă  şi de automatizare a prelucrării datelor.
-exercita potrivit legii  controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor;-urmăreşte evidenta facturilor pentru serviciile prestate;.
- urmăreşte circulaţia documentelor de decontare cu banca şi analizează lunar volumul facturilor neîncasate,asigurind corelarea evidentei contabile cu balantele de verificare analitice furnizate de serviciul admininstrare venituri din cadrul AIO.
- asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale, bugetul local şi alte obligaţii faţă de terţi;  
     
- virează în termen legal veniturile încasate sub formă de chirii şi alte venituri ce revin bugetului  local;
        - asigura furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara ,trimestriala si anuala a executiei bugetare cit si a  altor rapoarte statistice. 
              
- asigură utilizarea conform destinaţiei a creditelor bugetare repartizate de la bugetul local;
- asigura urmarirea si inregistrarea in contabilitate a sumelor primite prin Programe de finantare nerambursabile.
-realizeaza contabilizarea salariilor institutiei .
-intocmeste evidenta lunara a garantiilor institutiei ,respectiv balante analitice pentru :
-garantii de buna executie ,garantii de buna executie ,garantii de participare la licitatie precum si a garantiilor  gestionare 
–asigura intocmirea registrelor contabile obligatorii ,.dupa cum urmeaza : 
 -registru jurnal ,registrul inventar , registrul de control financiar preventiv.  
            
-conduce jurnalul de vinzari si respectiv jurnalul de cumparari si intocmeste decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata.- elaboreaza si redacteaza  corespondenta ce revine serviciului.
-asigura arhivarea documentelor financiar contabile.- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în vigoare.

 

VACANTSEF SERVICIU
KISS EVACONSILIER
VLAD DANIELA MARIANACONSILIER
HANGA DORINA - GEORGETACONSILIER
BARNA REKACONSILIER


CABA VIORICAREFERENT
CUC MELINDAREFERENT
Înapoi la Servicii si birouri