Trimite unui prieten

Serviciul Cadastru

Exportă PDF - Serviciul Cadastru Tipărește pagina - Serviciul Cadastru Trimite unui prieten - Serviciul Cadastru

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:49

+ - R


 Compartiment Cadastru
 Efectuare puneri in posesie, masuratori de specialitate, aplicarea legilor fondului funciar, intocmire documentatii cadastrale
Atributiile postului :
-          deplasarea in teren pentru masuratori cadastrale, pentru identificarea suprafetelor de teren, precum si a vecinatatilor acestora ( masuratorile sa fie executate cit mai precis, cu aparatul )
-          realizeaza operatia de punere in posesie, avind grija sa fie respectate reglemantarile legale in domeniu, Intocmeste procesul verbal de punere in posesie, dupa ce, in prealabil a fost efectuata operatia de punere in posesie.
-          transpune, pe hartile existente si in format digital sau pe suport magnetic, masuratorile efectuate in teren.
-          acorda asistenta tehnica in cazul iesirilor de terenuri din asociatiile agricole, urmarind ca punerea in posesie sa nu se faca in afara perimetrului asociatiei.
-          participa, impreuna cu reprezentantii altor birouri, servicii din cadrul institutiei, la identificarea si  inventarierea suprafetelor de teren privind domrniul public si privat din administrarea institutiei.
-          la cererea conducerii, identifica si delimiteaza, atit pe plan cadastral cit si in teren, suprafetele de teren solicitate de aceasta.
-          desfasoara activitati de relatii cu publicul, in intervalul orar stabilit ( primeste sesizarile si solicitarile cetatenilor, le solutioneaza si raspunde verbal, conform prevederilor legale in domeniu )
-          anunta seful ierarhic sau coordonatorul comisiei despre orice neconcordanta care apare intre actele prezentate si cele existente.
-          participa la verificari, sesizari, reclamatii, proiecte de interes public, impreuna cu alte compartimente din aparatul propriu.

-          verifica documentele intocmite de subordonati.
-          aplica hotaririle Consiliului Local, in ceea ce priveste realizarea activitatilor biroului si legislatia in domeniu, dupa prelucrarea acestora cu personalul din cadrul serviciului.
-          indeplineste orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse in fisa de post, in functie de solicitarile conducerii si ale sefului ierarhic direct. Componenta Serviciului

SEF SERVICIU

TRINC CRISTINA RAMONA

CONSILIER

MOLDOVAN RADU

CONSILIERPETRU RAUL
CONSILIERLIUT ANA MARIA

Înapoi la Servicii si birouri