Trimite unui prieten

Serviciul Administrare Imobile

Exportă PDF - Serviciul Administrare Imobile Tipărește pagina - Serviciul Administrare Imobile Trimite unui prieten - Serviciul Administrare Imobile

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:05

+ - R


Activităţi principale. Atributii
-          elaborarea şi iniţierea de propuneri privind dezvoltarea patrimoniului gestionat de A.I.O. în ceea ce priveşte investiţiile în construcţii noi sau reparaţia capitală a clădirilor existente;
-          elaborarea de studii de prefezabilitate sau rapoarte tehnice care stau la baza luării unei decizii în ceea ce priveşte demararea unor investiţii în construcţii;
-          întocmirea şi promovarea rapoartelor de specialitate ce fundamentează deciziile Consiliului Local al municipiului Oradea referitoare la investiţiile ce urmează a fi efectuate de către A.I.O.;
-          întocmirea temelor de proiectare pentru studii de fezabilitate şi proiecte tehnice în vederea licitării şi contractării serviciilor de proiectare cu terţe persoane/instituţii specializate;
-          colaborarea pe durata realizării proiectului cu contractanţii serviciilor de proiectare;
-          întocmirea de caiete de sarcini sau alte documentaţii tehnice necesare desfăşurării procedurilor de achiziţie publică în vederea contractării lucrărilor de construcţii;
-          obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru demararea lucrărilor de construcţii;
-          evaluarea fondurilor baneşti necesare realizării de lucrări de reparaţii sau investiţii în construcţii;
întocmirea propunerilor privind alocarea de resurse financiare de la bugetul local pentru demararea şi finalizarea unor investiţii;
-          elaborarea propunerilor în vederea planificării fondurilor băneşti ce susţin investiţiile aprobate;
-          consultanţă tehnică pentru serviciile juridice;
-          participarea personalului serviciului în calitate de membri ai comisiilor de verificare a ofertelor de proiectare sau lucrări în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică;
-          alte atributii repartizate de seful ierarhic
Obiectivele de investitii sau reparatii gestionate de A.I.O. ce intră în aria de activitate  sunt: grădiniţele; şcolile generale şi liceele; colegiile; bazele sportive; imobilele de locuit; parcările; spaţiile comerciale; alte imobile.

Relatii Interne-         
Se subordoneaza Directorului general adj.;
-          Colaboreaza cu toate serviciile, birourile si compartimentele din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea.
Relatii externe
-          Instituţia Primarului Municipiului Oradea, Institutia Arhitectului Sef Oradea, Consiliul Local Oradea, Consiliul Judeţean Bihor, Inspectoratul de Stat În Construcţii, Regii sau Societaţi furnizoare de utilităţi, alte institutii implicate in procesul de reglementare, avizare, autorizare sau control in domeniul investitiilor in constructii
-          Societati comerciale contractante ale serviciilor de proiectare, asistenta tehnica, consultanta tehnica, executie a obiectivelor de investitii

 

 

 

 

Înapoi la Servicii si birouri