Trimite unui prieten

Compartimentul Locuinte

Exportă PDF - Compartimentul Locuinte Tipărește pagina - Compartimentul Locuinte Trimite unui prieten - Compartimentul Locuinte

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:06

+ - R


Compartiment Locuinţe  
          Îndeplineste urmatoarele atributii: 
-          verifica în teren toate imobilele care urmează a intra în proprietate sau administrare
-          verifica în teren toate imobilele care urmează a fi închiriate, date în folosinţă gratuită, vândute, etc.
-          verifica în teren toate imobilele pentru a stabili dacă sunt locuite - utilizate sau nu
-          răspunde la sesizările, cererile sau reclamaţiile primite
-          solicită acte doveditoare cu privire la situaţia juridică a imobilelor, reglementează anumite situaţii juridice prin verificarea în teren la CF, prin punerea la dispoziţie de acte doveditoare
-          solicită şi prezintă Comisiei de Aplicare a Legilor proprietăţii (Legea 112/1995, Legea 10/2001) acte pentru stabilirea situaţiilor juridice reale a imobilelor aflate în administrarea compartimenetelor locuinte si spatii cu alta destinatie pune la dispoziţia juriştilor documentele necesare cauzelor pe rol la judecătorie
-          întocmeşte documentaţia necesară pentru a înainta juriştilor soluţionarea dosarele constituite pentru neuz, pentru neplată a cheltuielilor, pentru comportament antisocial şi inadecvat al chiriaşilor, pentru distrugere, ocupare abuzivă, etc.
-          intocmeste referate pentru supunerea în discuţie a Comisiei de Analiză din cadrul instituţiei, pentru toate cazurile legate de imobilele aflate în gestiune (cazuri de demolare, autodemolare, evacuare, mutare chiriaşi, etc.)
-          întocmeşte situaţii diverse, informări. după caz
-          întocmeşte, păstrează borderoul repartiţiilor efectuate pentru toate imobilele aflate în administrarea compartimenetelor locuinte si spatii cu alta destinatie întocmeşte şi păstrează situaţia cu chiriaşii rău platnici, de rea credinţă, cu comportament neadecvat, chiriaşi evacuaţi în urma restituirii de imobile, etc.
-          evidenţa locuinţelor de stat, case şi blocuri, locuinţe sociale, fond de stat, cămine, etc. locuinţe disponibile, locuinţe propuse pentru demolare, pentru închiriere, etc.
-          alte sarcini care se impun pe perioada desfăşurării activităţii
Relaţiile interne :Director executiv:
- primeste spre semnare: rapoarte de activitate, note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;
- transmite corespondenta si sarcini de serviciu  in legatura cu specificul activitatii compartimentului;Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primariei:
- Compartimentul Cadastru, Compartimentul Documente Proprietate, Compartimentul Spatii cu alta destinatie, Biroul Administrare Venituri, Serviciul terenuri,  Directia de evidenta a populatiei, Serviciul Juridic.
Relaţiile externe:Cetateni
 – chiriasi fond de stat sau fond municipal:
-          transmit sesizari, cereri sau alte informatii specifice activitatii compartimentului
-          primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse privind activitatii compartimentuluiInstitutii, organisme:
-    toate autorităţile şi instituţiile publice cu care se impune a colabora şi conlucra, ASCO, Poliţie, Pompieri, presă, televiziune, Serviciul de Buletine, Serviciul Paşapoarte, Direcţia Vamală, Frontieră, etc.

 

Componenta compartiment


SEF SERVICIU

SANDRU CLAUDIA

CONSILIER

BRANDUS RODICA

CONSILIER

KISS RODICA

CONSILIER

VAIDA VASILE VIRGIL

REFERENT

DAVID DOINA

CONSILIER

VACANT

CONSILIER

DRAGOS ROBERTA MONICA

CONSILIERDAN ANGELA MIRELA

Înapoi la Servicii si birouri