Trimite unui prieten

Compartiment Spatii

Exportă PDF - Compartiment Spatii Tipărește pagina - Compartiment Spatii Trimite unui prieten - Compartiment Spatii

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:04

+ - R


Activităţi principale:  
              Compartimentul Spaţii cu altă destinaţie are ca obiect de activitate gestionarea şi administrarea imobilelor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în proprietatea, respectiv administrarea Statului Român şi a municipiului Oradea, precum şi a imobilelor cu destinaţia de unităţi învăţământ, cabinete medicale din raza municipiului Oradea.
Îndeplineşte următoarele atribuţiuni:
-          Urmărirea legislaţiei în vigoare cu privire la spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, unităţi învăţământ, cabinete medicale;
-       
Verificare în teren a tuturor imobilelor care urmează a intra în proprietate sau administrare;
-          Verificare în teren a tuturor imobilelor care urmează a fi închiriate, date în folosinţă gratuită, vândute, etc.;
-          Verificarea în teren a tuturor imobilelor pentru a stabili daca sunt utilizate sau nu;
-          Răspunde la sesizările, cererile sau reclamaţiile primite;
-          Întocmeşte procese verbale de atribuire, repartiţie, transcriere, extindere, etc. pentru prezentare în comisie de decizie;
-          Perfectarea şi redactarea contractelor de închiriere/contracte de comodate/ contracte de concesiune la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
-          Preluarea şi predarea spaţiilor de la foştii chiriaşi prin încheierea unui process verbal de predare – primire;-          Solicitarea de acte doveditoare cu privire la situaţia juridică a imobilelor, reglementarea anumitor situaţii juridice prin verificare în teren la C.F., prin punerea la dispoziţie de acte doveditoare;
-          Solicită şi prezintă Comisiei de Aplicare a Legilor proprietăţii ( Legea 10/2001, Legea 501/2002) acte pentru stabilirea situaţiilor juridice reale a imobilelor aflate în administrarea compartimentului spaţii cu altă destinaţie şi punertea la dispoziţia juriştilor documentele necesare cauzelor pe rol la judecătorie;
-          Intocmirea documentaţiei necesare pentru a înainta juriştilor soluţionarea dosarelor constituite pentru neuz, neplata chiriei, subînchiriere, neîntreţinere imobil etc.;
-          Comunicarea către  Biroul Administrare Venituri, modificările care se impun la contractele de închiriere, concesiune şi contracte de vânzare cumparare încheiate în baza Legii 550/2002 şi a contractelor de vînzare cumpărare în baza OUG 68/2008;
-          Întocmirea de adeverinţe pentru radiere ipotecă la spaţiile vândute în baza Legii 550/2002;
-          Punerea în aplicare a hotărârilor emise de Consiliul Local al municipiului Oradea;
-          Întocmirea de situaţii diverse, informări după caz;
Relaţiile interne:
DIRECTOR GENERAL -          primeşte informări privind activitatea compartimentului ;
-          transmit note interne, răspunsuri, referate, informări referitoare la aspecte ce vizează  activitatea Compartimentului Spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
-          primesc note interne, informări, răspunsuri, sesizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor Administraţiei Imobiliare Oradea.Relaţiile externe:
-          Cu autorităţi şi instituţii publice cu care se impune a colabora şi conlucra A.S.C.O., Poliţie, Instituţia Prefectului, Presa, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea, Autoritatea de Sanătate Publică, etc.;
-          Regiile autonome subordonate Consiliului Local al Mun. Oradea.

 

 

Componenta compartiment

 

 

CONSILIER

PETAN LUCRETIA

CONSILIER

CISMAS AURELIAN

CONSILIER

POP LAURA ANDREEA

CONSILIER

CURTA SIMONA

REFERENT

FLOREA MARIUS VLAD

CONSILIERBALAJ ROXANA DORINA

Înapoi la Servicii si birouri