Trimite unui prieten

Compartiment Relatii cu Publicul

Exportă PDF - Compartiment Relatii cu Publicul Tipărește pagina - Compartiment Relatii cu Publicul Trimite unui prieten - Compartiment Relatii cu Publicul

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:42

+ - R


Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea Administraţiei Imobiliare Oradea, modalitatea de a obţine documente (acorduri, adeverinţe, orice alte documente care intră în sfera de competenţă a instituţiei;
Are următoarele atribuţii :
- desfăşurarea activităţii de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor:
- efectuarea serviciilor de preluare, verificare şi înregistrare electronică a cererilor şi documentaţiilor anexate necesare rezolvării unor probleme ce intră în sfera de competenţă a Administraţiei Imobiliare Oradea, în conformitate cu normele metodologice stabilite şi legislaţia în vigoare ,sosite prin poştă sau direct din partea cetăţenilor;
- preluarea si inregistrarea electronica a raspunsurilor la solicitarile cetatenilor,conform opisurilor de predare-primire de la serviciile si compartimentele si borderourilor de expediere prin posta ;- urmărirea şi raportarea respectării termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările cetăţenilor, conform scadenţarelor;
- întocmirea anuală a registrului de intrare-ieşire a corespondenţei, expedierea corespondenţei prin poştă ;
- gestionarea şi evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;
- colaborarea cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
- asigurarea circuitului documentelor în instituţie până la nivel de compartiment de specialitate, realizând evidenţa acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;
- înregistrarea documentelor legate de activitatea internă a Administraţiei Imobiliare Oradea;
- conceperea,redactarea ,editarea si distribuirea gratuita a fluturasilor informativi cetatenilor ;
- urmarirea modificarilor legislatiei in domeniul de activitate,adaptand programele si metodele de lucru ;
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001;
- oferirea verbala a informatiilor de interes public ;
- punerea la dispozitia celor interesati,gratuit,a formularelor tip ;
- preluarea si inregistrarea solicitarilor de informatii de interes public ;
- preluarea si inregistrarea reclamatiilor administrative ;
- emiterea notelor interne compartimentelor competente ,in vederea culegerii informatiilor solicitate ;
- realizarea arhivării documentelor clasate, opisurilor de predare primire si borderourilor ;

 

Relatii cu publicul:

zilnic 8:30-16:30 si joi 8:30-18:00


Componenta Compartimentului

 

REFERENT

HERPUT DANIELA

REFERENT

SABAU LAURA 

 

Înapoi la Servicii si birouri