Trimite unui prieten

Compartiment Buget

Exportă PDF - Compartiment Buget Tipărește pagina - Compartiment Buget Trimite unui prieten - Compartiment Buget

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:02

+ - R


Acest compartiment asigură elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget ale instituţiei, îndeplinind în acest sens următoarele atribuţii atribuţii:
-fundamenteaza si intocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul bugetului local, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobarii bugetului anual
 
-centralizeaza propunerile de la serviciile de specialitate ale instituţiei cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor
-centralizează propunerile privind dimensionarea veniturilor pe capitole ale bugetului local
-urmareste periodic realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare
-verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite 
-intocmeste analize si prognoze multianuale privind evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului instituţiei
-monitorizeaza contractele multianuale incheiate de catre instituţie cu diferiti parteneri, urmareste indeplinirea de catre parti a obligatiilor care decurg din aceste contracte-intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniiile de activitate ale compartimentului, in vederea promovarii lor in Consiliul local
-realizează, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, execuţia bugetara.-întocmeşte ordinele de plată aferente ordonanţărilor la plată-elaborează lista de investiţii în conformitate cu solicitările compartimentelor de specialitate care au fost aprobate de către Consiliul Local. 
  
-urmareşte rezolvarea corespondentei in conformitate cu prevederile legale;
-colaborează cu celelalte directii si compartimente pentru buna desfasurare a platilor;
Relaţiile interne :
Director general:
- primeste spre semnare:
              - rapoarte de specialitate privind aprobarea si modificarea prevederilor bugetare, rapoarte de activitate, note interne, adrese privind sesizari ale
cetatenilor, etc.;
              - transmite corespondenta si sarcini de serviciu  in legatura cu specificul activitatii compartimentului;
Relatii cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei:
Birouri si servicii din cadrul instituţiei privind fundamentarea veniturilor bugetului local si a necesarului de fonduri pentru derularea activitatilor specifice, comunicarea datelor specifice activitatii serviciului (note interne, rapoarte, etc).
Relaţiile externe:
 

Institutii, organisme:


     -Trezoreria Oradea-Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat-Banci comerciale si alte institutii financiare romanesti sau straine
    -Organe ale administratiei publice centrale
    -Institutii de invatamant;
   -Furnizori şi alte persoane fizice


Componenta compartimentului

 

CONSILIER

INDRIES IOANA RODICA

REFERENT

CHEREGI VIORICA RAMONA

CONSILIERMALUTAN CSERNA LAURA

 

Înapoi la Servicii si birouri