Trimite unui prieten

BIROUL ADMINISTRARE CETATE, MONUMENTE

Exportă PDF - BIROUL ADMINISTRARE CETATE, MONUMENTE Tipărește pagina - BIROUL ADMINISTRARE CETATE, MONUMENTE Trimite unui prieten - BIROUL ADMINISTRARE CETATE, MONUMENTE

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:40

+ - R

 

 
BIROUL ADMINISTRARE CETATE, MONUMENTE

COMPARTIMENT MONUMENTE

8 posturi publice şi 2 posturi contractuale

TOTAL 8 POSTURI:- din care:- 1 CONDUCERE

                                             - 7 EXECUŢIE

                                             - 2 DESERVIRE

Componenţa:- Sim Dumitru - Sef Birou

- Albulescu Anemarie Carmen - Consilier

- Noane Dumitru - Consilier

- Florea Marius - Consilier

- Irimie Bianca Ramona - Consilier

- Abăghioaiei Istrate Constantin - Consilier

- Pantea Mariana Florentina - consilier

- Ciorba Ioan - consilier

- Vanya Imre Laszlo Attila - Muncitor întreţinere

- Chiş Daniel - Muncitor întreţinere

 

 

 

DESCRIERE:

Biroul  Administrare Cetate, Monumente este în subordinea directorului executiv al A.I.O. și are următoarele atribuții:

- Oferă suport tehnic, logistic şi ştiinţific în elaborarea de proiecte pe domeniile turismului, culturii şi regenerării urbane în aria Centrului Istoric Oradea

- Elaborează şi aplică proiecte în domeniul turismului, culturii şi regenerării urbane în spaţiul Centrului Istoric Oradea

- Acorda consultanţă celor interesaţi în aplicarea de proiecte pe domeniile de interes

- Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale sau de coeziune atrase de către municipalitatea Oradea pe domeniile de interes

- Asigură sprijinul necesar unei implementări şi absorbţii eficiente şi eficace a fondurilor structurale, de coeziune, transfrontaliere sau europene pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea viitoarelor aplicaţii de finanţare prin atragerea fondurilor europene

- Colaborează cu alte instituţii locale şi naţionale în vederea promovării şi introducerii în circutitul turistic a monumentelor de istorie şi arhitectură, precum şi a celor naturale

- Oferă informaţii şi colaborează cu instituţii de la nivel regional, naţional sau internaţional în vederea inserţiei valorilor patrimoniul antropic, cultural şi natural local în circuitul de valori regionale, naţionale şi internaţionale

- Participarea la elaborarea de materiale documentare despre monumentele istorice, cetatea şi oraşul Oradea pentru diverse publicaţii sau proiecte;

- Actualizează baza de date turistice şi o pune la dispoziţia Centrului de Informare Turistică (CIT)

- Girează refuncţionalizarea şi revitalizarea CIT, asigură setul de informaţii necesare acestui organism

- Contactează şi semnează parteneriate cu potenţiali interesaţi în domeniiile de interes

- Asigură la cerere ghidaje în Muncipiul Oradea, precum şi setul de informaţii necesare unui turism civilizat şi responsabil

- Participă activ la acţiunile de educative pe teme de patrimoniu şi cultură locală din şcolile orădene

- Colaborează cu domeniile sinergetice ale turismului şi culturii în vederea atingerii intereselor comune

- Girează, alături de alte instituţii locale, punerea în practică a strategiilor sectoriale pe domeniul turism, cultură şi regenare urbană

- Elaborează materiale de promovare pe domeniile de interes şi asigură distribuirea lor

- Promovarea imaginii patrimoniului imobiliar, istoric și cultural în vederea creșterii atractivității municipiului Oradea din punct de vedere cultural, social, economic

- Inventarierea elementelor patrimoniului imobiliar și întocmirea unui dosar pentru fiecare clădire care să conțină informații ca: schițe, cazier, fotografii, procese-verbale de constatare pentru intervenții, etc.

- Inventarierea clădirilor clasificate ca monument istoric din Centrul istoric al orașului, precum și a zonelor protejate, în scopul promovarii imaginii patrimoniului (și creșterea informării culturale a cetățenilor orașului și nu numai)

- Realizarea bazei de date privind elementele patrimoniului imobiliar, istoric și cultural, în sistem informatic - Corelarea Listei Monumentelor Istorice 2004, elaborata de Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural, cu datele existente la Serviciile din cadrul A.I.O. (Documente de proprietate, Locuințe și Spații cu altă destinație, etc) pentru o imagine actualizată, adaptată condițiilor din prezent

- Colaborarea cu organe ale administrației publice centrale sau locale, în vederea monitorizării valorificării și protejării patrimoniului imobiliar, istoric și cultural

- Actiuni de informare și sensibilizare a proprietarilor și chiriașilor, locatari în clădirile cu valoare de patrimoniu

- Colaborarea cu institutiile de invatamant in vederea promovarii obiectivelor de patrimoniu ce reprezinta interes cultural, istoric si de imagine

- Întocmirea documentației necesare și întocmirea rapoartelor de specialitate care urmează a fi promovate în ședințele Consiliului Local Oradea, spre aprobare

- Întocmirea diverselor situații solicitate privind problemele care intră în sfera de activitate prezentată

- Implementarea Planurilor de Management conform contractelor de finanţare europeană a restaurării şi refuncţionalizării Cetăţii Oradea, etapa I şi a II-a

- Conducerea, monitorizarea şi efectuarea săpăturilor arheologice preventive necesare în cadrul execuției proiectelor de restaurare-reabilitare-refuncționalizare din Cetate

- Administrarea bunurilor, echipamentelor, imobilelor aflate în incinta Cetăţii Oradea

- Desfășurarea activității de administrare a Cetății conform procedurilor ISO - Fișa de proces și Instrucțiunile de lucru pentru administrarea monumentului istoric

- Desfășurarea de activităţi de întreţinere curentă a spaţiului cetăţii, respectiv de cosit spaţii verzi şi terenuri administrate de A.I.O. în municipiul Oradea;

- Administrarea Parcului din șanțul Cetăţii Oradea; desfăşurarea activităţii de întreţinere a spaţiilor verzi din perimetrul cetăţii;

- Participă activ la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor organizate în perimetrul Cetăţii Oradea de către terți solicitanți;

- Acționează pe linia activităţii depuse în cadrul manifestărilor cultural-artistice desfăşurate în cetate: în Sala Multifuncțională sau Teatrul de Vară; Serbările Cetății etc;

 

Relaţii interne - Primăria municipiului Oradea, Instituția Arhitectului șef, Direcția Tehnică, Direcția Juridică, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internatională, Biroul tehnic al Consiliului local, Birourile și Serviciile din cadrul Administrației Imobiliare Oradea
Relaţii externe - Direcția Județeană pentru Cultură si Patrimoniu Cultural, Ordinul Arhitecților, Zona Metropolitană Oradea, Primării din țară, Organizații neguvernamentale precum și cu Servicii similare din țară și străinatate, Instituții de învățământ


 

 

 

 

 

Înapoi la Servicii si birouri