Trimite unui prieten

Biroul Administrare Venituri Executare silita

Exportă PDF - Biroul Administrare Venituri Executare silita Tipărește pagina - Biroul Administrare Venituri Executare silita Trimite unui prieten - Biroul Administrare Venituri Executare silita

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:02

+ - R


 Birou Administrare Venituri
 Activitatea de administrare a veniturilor/recuperarea creanţelor bugetare restante. Gestionarea clauzelor de natură financiară parte integrantă a înscrisurilor având ca obiect bunuri imobile aflate în administrarea instituţiei
 - prin structurile de specialitate
. după cum urmează:
-              gestionarea clauzelor financiare parte integrantă a contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile locative/comerciale/de prestări servicii aflate în administrarea/proprietatea municipiului Oradea – prin structurile abilitate în acest sens;
-              gestionarea clauzelor financiare parte integrantă a contractelor de închiriere/concesiune având ca obiect terenuri aflate în administrarea/proprietatea municipiului Oradea
 – prin structurile abilitate în acest sens;
-              gestionarea clauzelor financiare parte integrantă a declaraţiilor de impunere având ca obiect terenuri aflate în administrarea instituţiei – prin structurile abilitate în acest sens;
-              gestionarea clauzelor financiare parte integrantă a contractelor de vânzare – cumpărare având ca obiect terenuri aflate în administrarea instituţiei – prin structurile abilitate în acest sens;
-              întocmirea titlurilor executorii pentru sumele restante datorate în baza înscrisurilor menţionate şi transmiterea acestora structurilor abilitate să demareze procedurile de executare silită pentru recuperarea acestor sume.
-              Preluarea documentaţiei necesare şi întocmirea rapoartelor de specialitate care urmează a fi promovate în sedintele Consiliului Local Oradea;
-              Întocmirea diverselor situaţii solicitate privind problemele care intră în sfera de activitate prezentată;
Sfera relaţională:
Relaţii interne: cu toate compartimentele, birourile, serviciile şi celelalte structuri organizatorice din cadrul instituţiei;

Relaţii externe: cu autorităţi şi instituţii publice/ persoane fizice/persoane juridice

Componenta Biroului


SEF BIROU

MUDURA ALINA DANIELA

CONSILIER

IAROS PAVLINKA MILKA

CONSILIER

PURCAR DANA ANY

CONSILIER

VLAD AURORA DELIA

CONSILIER

STATE RODICA MONICA

CONSILIER

FERCHE SEBASTIAN NELU

Înapoi la Servicii si birouri