Trimite unui prieten

Biroul Administrativ si Monitorizare Consumuri

Exportă PDF - Biroul Administrativ si Monitorizare Consumuri Tipărește pagina - Biroul Administrativ si Monitorizare Consumuri Trimite unui prieten - Biroul Administrativ si Monitorizare Consumuri

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:49

+ - R


Biroul Administrare Imobile
Biroul Administrare Imobile are în subordine următoarele compartimente: a. Compartiment Centre Sociale Multifuncţionale – sunt centrele sociale pentru persoanele vârstnice - NUFĂRUL – Nufărului 47, ROGERIUS – Sf.Ap.Andrei 58, ROGERIUS II – Str.Ep. Ioan Suciu, nr. 1,  IOŞIA – str. Cazaban 51, CENTRU – P-ţa Unirii 8, EPISCOPIA – Ciucaşului, nr. 11, b.  Compartiment Bloc Microgarsoniere – situat pe str. Moreni nr.2, c. Compartiment Centru de Cazare I – situat pe str. Octavian Goga nr. 4d.  Compartiment Centru de Cazare II – situat pe str. Atelierelor nr. 13, e. Compartiment Centru de Cazare Persoane fără Adăpost – situat pe str. Guttenberg nr.8,  Biroul Administrare Imobile îşi va desfăşura activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
MODUL DE ORGANIZARE:
-          administrarea imobilelor cu caracter de protecţie socială, administrarea centrelor de cazare temporară, administrarea centrelor multifuncţionale pentru persoane vârstnice;
-          răspunde şi urmăreşte încadrarea în termenele de facturare şi de plată, a facturilor de energie electrică, energie termică, apă-canal, salubrizare, de achiziţie a combustibilului lichid G.P.L., de achiziţie a consumabilelor lichide sau solide, aferente imobilelor din subordine (Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost – Guttenberg nr.8, Centrul de cazare temporară nr.1 – O.Goga nr.4, Centrul de cazare temporară nr.2 – Atelierelor nr.13, Blocul de Microgarsoniere – Moreni nr.2, Centrele sociale multifuncţionale pentru persoanele vârstnice NUFĂRUL – Nufărului 47, ROGERIUS – Sf.Ap.Andrei 58, ROGERIUS II – Str.Ep. Ioan Suciu, nr. 1,  IOŞIA – str. Cazaban 51, CENTRU – P-ţa Unirii 8, EPISCOPIA – Ciucaşului, nr. 11 ), precum şi a sediilor Administraţiei Imobiliare Oradea;
-          Colaborarea dintre personalul din cadrul Biroului Administrare Imobile şi responsabilii împuterniciţi ai acestor imobile în vederea stabilirii consumului real de energie electrică, termică, apă-canal, salubrizare, combustibil lichid sau consumabile precum şi stabilirea celor mai optime strategii în vederea funcţionări permanente în condiţii normale;
-          urmăreşte şi verifică prin inspecţii în teren a consumurilor de energie termică, energie electrică, apă-canal, salubrizare, consum de combustibil lichid sau consumabile pentru imobilele aflate în administrarea sa;
-          colaborează cu compartimentele de specialitate ale Administraţiei Imobiliare Oradea pe probleme de P.S.I. şi Protecţia Muncii în vederea însuşirii corecte a normelor metodologice de protecţie şi stingere împotriva incendiilor şi ale protecţiei la locul de muncă aferente imobilelor aflate în administrarea sa;
-          urmăreşte corelaţia dintre cantitatea de servicii facturată şi cea consemnată în confirmările remise de responsabilii împuterniciţi ai Administraţiei Imobiliare Oradea;
-          urmăreşte consumurile de energie electrică, termică, apă-canal şi de salubrizare aferente sediilor Administraţiei Imobiliare Oradea precum şi a imobilelor aflate în administrarea sa (cantitate, preţ, calculaţie);
-          urmăreşte şi verifică periodic la imobilele aflate în administrarea sa, modul de exploatare si întreţinere a clădirii, a instalaţiilor electrice, termice, apă-canal precum şi a respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea;
-          colaborează cu Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Oradea, cu Jandarmeria Municipiului Oradea şi cu alte organe abilitate în vederea prevenirii şi stopării tuturor activităţilor infracţionale la nivelul cazării temporare în imobilele sociale aflate în administrarea sa;
-          organizează şi coordonează activităţi de colaborare şi parteneriat între conducerea Administraţiei Imobiliare Oradea şi agenţi economici, fundaţii, sponsori sau organizaţii de întrajutorare pentru sprijinirea asistaţilor sociali, persoanelor aflate în situaţii de risc social sau altor categorii de persoane aflate în grija centrelor sociale din subordinea sa;
-          urmăreşte procedura de achiziţionare a materialelor de curăţenie, materialelor consumabile, materialelor electrice, sanitare, fitinguri, combustibil lichid, substanţelor consumabile periculoase, a dotărilor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe necesare imobilelor aflate în administrarea sa;
-          urmăreşte şi conduce ordonanţările la plată a tuturor facturilor reprezentând cheltuieli aferente imobilelor din subordine (utilităţi, materiale de curăţenie, prestări servicii, materiale igenico-sanitare, materiale electrice, etc.);
-          urmăreşte şi conduce evidenţa gestiunii de materiale, precum şi consumurile menţionate mai sus pe baza bonurilor de consum primite la sfârşitul fiecărei luni de la responsabilii pe probleme de consumuri ale fiecărui imobil în parte;
-          respectarea normelor P.S.I. şi de protecţie a muncii a precum şi efectuarea cu stricteţe a serviciilor de pază în imobilele aflate în administrarea sa;
-          urmăreşte, verifică şi asigură cantităţile de materiale necesare menţinerii curăţeniei în imobile şi furniturile de birou necesare pentru buna funcţionare a activităţii;
-          urmăreşte şi asigură necesarul de cheltuieli gospodăreşti prin dispoziţii de plată, derulate prin casieria centrală, conform referatelor de cheltuieli aprobate de către conducerea instituţiei;
-          întocmeşte caietele de sarcini pentru demararea procedurilor cerere oferte de preţ în vederea achiziţionării tuturor serviciilor necesare bunei funcţionări la nivelul imobilelor aflate în subordinea sa;
-          dezvoltă noi strategii de management la nivelul administrării imobilelor pe care le administrează, prin perfecţionare continuă, prin implementarea metodologiei bazată pe cercetare, creaţie şi nu în ultimul rând pe baza rezultatelor pozitive ale managementului superior;
Componenta biroului
<><><> <><><>

SEF SERVICIU

OAIE MIHAI FLORIN

REFERENT

SIMUT VIORICA

REFERENT

VLAD MARIANA LUCIA

  

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

 
  

SOFER   I

BARBUS SORIN

SOFER   I

MAGHIAR FLORIAN

SOFER   I

ROMAN MIRCEA

  

COMPARTIMENT CAMINE

 
  

INSPECTOR

MUNTEANU FANICA

REFERENT

POP LUCIANA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

VAIDA CLAUDIA SIMONA

INGRIJITOR

BUS ELENA

 

 

COMPARTIMENT CENTRE SOCIALE MULTIFUNCTIONALE


 

INSPECTOR  SPECIALITATE

SAVA ANCA PAULA

INSPECTOR  SPECIALITATE

SIPOS MARGIT KATALIN

INSPECTOR  SPECIALITATE

BRINDAS SIMONA

INSPECTOR  SPECIALITATE

BEJAN IOANA OFELIA

INGRIJITOR

BOCIOC MARIA

INGRIJITOR

NAGY IULIANA

Înapoi la Servicii si birouri