Trimite unui prieten

Biroul Administrare Baze Sportive si de Agrement

Exportă PDF - Biroul Administrare Baze Sportive si de Agrement Tipărește pagina - Biroul Administrare Baze Sportive si de Agrement Trimite unui prieten - Biroul Administrare Baze Sportive si de Agrement

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:49

+ - R


Biroul Administrare Baze Sportive şi Agrement  
 a. Compartiment Administrare Orăşelul Copiilor 
                  Compartimentul Administrare Orăşelul Copiilor are ca obiectiv principal asigurarea întregii baze materiale necesară funcţionării Orăşelului Copiilor, situat pe strada Corneliu Coposu nr. 8, imobil destinat activităţilor de joacă pentru copii, recreative sau de agrement, socio-culturale. Compartimentul se află în subordinea Biroului Administrare Baze Sportive şi de Agrement din cadrul Instituţiei de interes public, Administraţia Imobiliară Oradea.  
  Organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor       
         
Toate aspectele privind administrarea imobilului Orăşelului Copiilor, precum şi gestionarea bunurilor mobile şi imobile aferente acestuia  sunt reglementate in REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  A ORĂŞELULUI COPIILOR,  aprobat prin  H.C.L. al municipiului Oradea nr. 674 din 30 august 2007 si completat prin H.C.L. nr.
402 din 9 mai 2008.
Atribuţii şi responsabilităţi: 
             
Compartimentul Administrare Orăşelul Copiilor are urmatoarele atribuţii:
  
              
-organizarea, coordonarea activităţii de exploatare a bazei materiale 
 
               
-efectuarea achiziţiilor de bunuri materiale 
  
    
           -urmărirea încadrării in structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare articol
 
             
- urmareste derularea
contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie comerciala alimentara sau nealimentara din incinta Oraselului Copiilor, in conformitate cu prevederile legale atribuite prin procedura de licitatie publica
 
             
- urmareste si conduce evidenta gestiunii de materiale, precum si a consumurilor mentionate mai sus pe baza bonurilor de consum lunare
  
   
- intocmeste caietele de sarcini pentru demararea procedurilor de cerere de oferta de pret sau de licitatie publica in vederea achizitionarii tuturor bunurilor si serviciilor necesare bunei functionari a Oraselului Copiilor
   
         
- verifica si raspunde de incadrarea in termenele de facturare si de plata a facturilor de energie electrica, energie termica, apa-canal, salubrizare aferente imobilului Oraselului Copiilor, respectiv verifica si raspunde de cantitatile pe care le propune la plata
             - conduce evidenta permanenta a tuturor subconsumatorilor din cadrul Oraselului Copiilor in vederea stabilirii exacte a consumurilor de utilitati si incasarii contravalorii acestora 
            
- intocmeste balantele de verificare analitica pentru consumul de energie electrica, energie termica, apa-canal si salubrizare aferente spatiilor inchiriate din incinta Oraselului Copiilor, precum si a spatiilor inchiriate in incinta cladirii acestuia
              - urmareste fluctuatiile nejustificate ale consumurilor de energie electrica, energie termica, combustibil lichid, apa-canal, salubrizare din cadrul imobilului Oraselului Copiilor; ia masuri pentru clarificarea acestora 
           
- verifica corelatia dintre cantitatile facturate si cele consemnate in procesele verbale de citire remise
  
           
- analizeaza sesizarile, urmareste colaborarea dintre beneficiar si furnizorul de energie electrica, energie termica, combustibil lichid, apa-canal, salubrizare cu privire la neconcordanta dintre cantitatile facturate si cele consemnate in confirmari, urmarind facturarea consumului real, diferentele reglandu-se prin facturarile ulterioare 
            
               - centralizeaza copiile proceselor verbale de citire a tuturor utilitatilor remise de catre responsabilii imputerniciti ai imobilului Oraselului Copiilor    
         
- colaboreaza cu responsabilii imputerniciti ai furnizorilor de utilitati in vederea confirmarii consumurilor de utilitati
       
      
- urmareste si asigura necesarul de cheltuieli gospodaresti prin dispozitii de plata, derulate prin casieria institutiei de interes public, Administratia Imobiliara Oradea, conform referatelor de necesitate si cheltuieli aprobate de catre conducere.
   
           
-
conduce evidenta gestiunii de materiale achizitionate precum si a consumurilor acestora, pe baza bonurilor de consum intocmite la sfarsitul fiecarei luni pentru Oraselului Copiilor  
           
- intocmeste procese verbale de receptie la  terminarea lucrarilor (la sfarsitul fiecarei luni) privind  prestarea serviciilor de paza, curatenie,  salubizare  etc.
 
           
- intocmeste planul de paza al imobilului
Oraselului Copiilor si avizeaza personalul de paza cu organele de politie, potrivit prevederilor legale
 
           
-
urmareste si verifica in teren activitatea personalului de paza, respectarea tuturor obligatiilor si responsabilitatilor in ceea ce priveste: programului de lucru, prezenta personalului de paza la punctele de paza stabilite - pe baza unui tabel nominal reprezentand totalul de personal si repartizarea defalcata pe zile a acestuia, conform fisei postului si a obligatiilor contractuale
  
           
- urmareste si verifica in teren activitatea tuturor angajatilor (personalul de intretinere, personalul de la firma prestatoare de  servicii de curatenie si salubrizare sau de alte firme prestatoare de servicii la  Oraselului Copiilor), respectarea tuturor obligatiilor conform fisei postului si a obligatiilor contractuale
  
           
-
consemneaza in scris sau verbal toate abaterile constatate (daca este cazul) si ia masurile ce se impun
   
         
- verifica respectarea normelor P.S.I. si asigurarii  securitatii si sanatatii in munca
         - personalul de intretinere efectueaza controale zilnice in incinta Oraselului Copiilor pentru a se asigura ca sunt indeplinite toate conditiile necesare pentru asigurarea curateniei si sigurantei copiilor care frecventeaza locurile de joaca; semnaleaza unele neajunsuri sau defectiuni aparute si se asigura de remedirea acestora (nu inainte de a le aduce la cunostinta personalului responsabil care coordoneaza activitatea de intretinere) 
     
  
              - urmareste si verifica permanent prin personalul de intretinere angajat, dotarile privind instalatiile electrice, instalatiile sau sistemele de ventilatie si climatizare, a instalatiilor de racire/incalzire, a generatoarelor electrice, termice, a sistemelor de sonorizare, monitoare (panouri) cu leduri amplasate pe fatada cladirii, plasme sau LCD-uri instalate la Oraselul Copiilor.
       -contacteaza antreprenorul general in cazul executarii unui complex de lucrari la care au aparut unele neajunsuri, defectiuni  si ia masuri pentru remedierea cat mai urgenta a acestora 
           
-
efectueaza verificari in teren in urma sesizarilor primite referitor la unele disfunctionalitati consemnate in Registrul de observatii/sesizari care este pus la dispozitia solicitantilor de catre personalul care asigura serviciul de  paza a oraselului;  raspunde in scris la eventualele sesizari si ia masuri pentru remedierea acestor disfunctionalitati.                              - urmareste si verifica periodic modul de intretinere a cladirii, precum si a respectarii Regulamentului de organizare si functionare a Oraselului Copiilor  
          
-  verifica necesarul de materiale si propune spre aprobare achizitionarea necesarului de materiale pentru mentinerea permanenta a ordinii si curateniei in Oraselul Copiilor;
             - urmareste si planifica activitatea de intretinere si reparatii, raportata la cerintele zilnice,  
           
- urmareste si verifica
lucrările care se execută periodic în scopul de a menţine în stare normală de funcţionare ansamblul de echipamente, instalaţii de joacă pentru copii, pavilionul de joacă central, tribunele amfiteatrului, tribunele terenului de baschet, patinoarul şi construcţiile aferente Orăşelului Copiilor
   
         
- verifica si urmareste starea si modul de intretinere a spatiilor verzi, in urma realizarii lucrarilor de amenajare  peisagistica in incinta oraselului, a plantelor decorative de exterior si de interior achizitionate  si stabileste legatura cu firma prestatoare de servicii de intretinere a acestora (in cazul unui contract existent in acest scop), colaborand  cu aceasta pentru  remedirea  deficientelor semnalate, in conformitate cu prevederile contractului.
 
             
In cazul expirarii contractului sau lipsei incheierii unui contract de prestari servicii de intretinere - verifica in teren si gestioneaza intretinerea spatiilor verzi: ia  masuri  pentru realizarea in regie proprie, cu personalul de intretinere si sub indrumarea specialistului in domeniu din cadrul compartimentului, a urmatoarelor operatiuni:
 - tunderea suprafetelor gazonate; reinsamantarea suprafetelor de gazon distruse; fertilizarea gazonului; distrugerea buruienilor din gazon; udarea gazonului; udarea arborilor, a arbustilor, a tufelor si a plantelor ornamentale de exterior; efectuarea lucrarilor de taiere si toaletare necesare,  administrarea de ingrasaminte; aplicarea tratamentelor fitosanitare la toate categoriile de plante; protejarea plantelor in timpul iernii; ingrijirea plantelor de interior prin aplicarea intregului complex de masuri corespunzatoare.
      -  intocmeste referatele de necesitate pentru aprobarea achizitionarii materialelor necesare pentru efectuarea anumitor categorii de lucrari, respectiv: achizitionare seminte iarba de gazon, erbicide, ingrasaminte, fungicide, insecticide, acaricide. 
            
- verifica si urmareste starea si modul de intretinere a acvariilor si vivariilor din incinta cladirii, modul de hranire al animalelor de catre reprezentantul firmei furnizoare si prestatoare de servicii de intretinere (pana la expirarea contractului) si o informeaza in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale; gestioneaza activitatea de intretinere a acvariilor si vivariilor (dupa expirarea contractului)
 
              
-dezvolta noi strategii de management la nivelul administrarii Oraselului Copiilor si de eficientizare a folosirii spatiilor din incinta cladirii in scop cat mai educativ, creativ si recreativ pentru beneficiarii acestui amplasament
Relatii functionale interne:-colaboreaza cu:
- Primaria municipiului Oradea 
 
                         
-serviciile, birourile si compartimentele de specialitate ale institutiei:- Serviciul financiar-contabil, Compartimentul Administrativ, Biroul Juridic, Compartimentul Resurse Umane, Biroul Administrare Venituri Compartimentul achizitii publice, Compartimentul Verificare Consumuri, 
                         
Compartimentul sanatate si securitate in munca
- colaboreaza cu COMPARTIMENTUL ACTIVITATI SOCIO-PEDAGOGICE PENTRU COPII, asigurand sprijinul solicitat in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor destinate copiilor pe care acesta le promoveaza in folosul beneficiarilor Oraselului Copiilor
Relatii functionale externe: 
      
   -
colaboreaza cu Inspectoratul Scolar Bihor sau cu alte institutii, organizatii, asociatii, fundatii si sprijina d.p.d.v. al asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor cultural – educative, socio – culturale, de agrement sau  a diverselor evenimente pentru copii care se desfasoara in Oraselul Copiilor
           
           - ofera sprijinul din punct de vedere administrativ la organizarea unor activitati socio/culturale, de divertisment si educative in Oraselul Copiilor de catre agenti economici, fundatii, sponsori sau organizatii de intrajutorare pentru sprijinirea copiilor cu dizabilitati etc. - colaboreaza cu furnizorii de utilitati, respectiv cu SC Compania de Apa, SC Electrica, RER Ecologic Service, SC Electrocentrale SA, cu prestatorii de servicii in baza contractelor de achizitii si cu toate persoanele juridice care desfasoara o activitate pe baza de contract in Oraselul Copiilor.- colaboreaza cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, Inspectoratul de Politie, Palatul Copiilor si Elevilor Oradea, Directia Judeteana pentru Protectia Copilului, respectiv persoane fizice sau juridice colaboratori ai institutiei de interes public AIO.                                         
b. Compartiment  Sala Sporturilor 
 
ADMINISTRATOR: Consiliul Local Oradea prin Administraţia Imobiliara Oradea.ATRIBUŢII:      - execută periodic lucrarile de intreţinere in scopul de a menţine in stare normala de funcţionare imobilul si spaţiile verzi aferente: 
                        - curăţarea şi spălarea zilnica a suprafeţei de joc  
                       
- curăţarea si spălarea săptămânala a suprafeţei de joc cu soluţii 
 speciale 
                        - montarea si demontarea zilnica a panourilor de baschet 
                        
- tunderea gazonului , arborilor si arbuştilor
  
   
- execută paza imobilului şi a bunurilor şi valorilor existente.
 
    
- verifică accesul sportivilor sau a tuturor beneficiarilor conform orarului stabilit.
 
    
- permite accesul sportivilor pe suprafaţa de joc numai cu echipament corespunzator.
 
    
- consemnează in registrul de acces toţi beneficiarii imobilului conform regulamentelor stabilite.
  
    
-asigură şi verifică cantitaţile de materiale necesare menţinerii ordinei şi
 curăţeniei imobilului. 
     
-urmareşte si verifică respectarea normelor de protecţia muncii si P.S.I.
  
    
-urmareşte si asigură necesarul de cheltuieli gospodăreşti prin dispoziţii de plata derulate prin caseria instituţiei.
 
     
-gestionează bunurile imobiliare si executa lucrările de reparaţii in conformitate cu prevederile legale.
       -asigură funcţionarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor. 
     
-asigură personal calificat pentru montarea echipamentelor auxiliare funcţionării tabelei de marcaj si desfăşurări in condiţii optime a tuturor competiţiilor sportive.
 
     
-colaboreză cu instituţiile abilitate pentru prevenirea şi stoparea activităţilor infracţionale.
 
     
 -colaborează cu instituţiile sportive locale si cu toate federaţiile nationale aflate in subordinea Agentiei Naţionale Pentru Sport pentru desfăşurarea competiţiilor naţionale si internaţionale.
                                           
   c. Compartiment Bazin Olimpic
    
       
Administrarea, controlul, verificarea şi gestionarea imobilului cu destinaţie sportivă Bazin Olimpic aflat în subordinea Consiliului Local Oradea, prin instituţia de interes public Administraţia Imobiliară Oradea.
-          urmăreşte şi verifică periodic la imobilele aflate în administrarea sa, modul de exploatare si întreţinere a clădirilor, a instalaţiilor electrice, termice, apă-canal precum şi a respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.
-          urmăreşte fluctuaţiile nejustificate a consumurilor de energie electrică, termică, apă-canal şi salubrizare aferent imobilelor aflate în administrarea sa, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora ;
-          colaborează cu Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Oradea, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi cu alte organe abilitate în vederea prevenirii şi stopării tuturor activităţilor infracţionale la nivelul imobilelor aflate în administrarea sa ;
-          colaborează cu Clubul Sportiv Municipal (sau alte instituţii sportive la nivel naţional şi internaţional) şi asigură buna organizare a competiţiilor sportive, concursurilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în baza sportivă subordonata la nivel administrativ ;
 
-          colaborează cu Agenţia Naţională de Sport (sau alte instituţii, organizaţii, asociaţii,   etc) şi conduce organizarea activităţilor cultural-sportive, socio-culturale sau de agrement, concursurilor naţionale şi internaţionale
 
-          urmăreşte şi conduce evidenţa gestiunii de materiale precum şi consumurile menţionate mai sus pe baza bonurilor de consum primite la sfârşitul fiecărei luni de la responsabilii pe probleme de consumuri ale fiecărui imobil în parte.
-          urmăreşte şi verifică respectarea normelor P.S.I. şi de protecţie a muncii a angajaţilor din subordine precum şi efectuarea cu stricteţe a serviciilor de pază în imobilele aflate în administrarea sa.
-          urmăreşte, verifică şi asigură cantităţile de materiale necesare menţinerii ordinei şi curăţeniei în imobilele mai sus menţionate .
-          urmăreşte şi asigură necesarul de cheltuieli gospodăreşti prin dispoziţii de plată, derulate prin casieria instituţiei de interes public, Administraţia Imobiliară Oradea, conform referatelor de necesitate cheltuieli aprobate de către conducători
-          gestionează bunurile imobiliare, inclusiv executarea lucrarilor de reparatii în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995
-          asigură funcţionarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor sanitare şi termice
 
-          Ia măsuri pentru întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirilor aflate în administrare, a elementelor de construcţii exterioare şi a instalaţiilor comune proprii 
-          Ia măsuri pentru administrarea şi întreţinerea în bune conditii a bazinului cum ar fi:
         -funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi recirculare a apeio  
      
-preluarea,depozitareaşi administrarea substanţelor de tratare a apei
         -funcţionarea centralei termice
         -verificarea concentraţiilor de substanţe de tratare a apei
        -asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28ºC 
          -dozarea pompelor de acid şi clor
         -asigură funcţionarea pompelor  de apă şi a filtrelor
          -asigură funcţionarea cilereloro 
       
-asigură funcţionarea generatorului
-          asigură  pregătirea şi instalarea terenului de polo înaintea meciurilor
-          asigură tunderea gazonului din jurul imobilului
-          asigură curăţarea bazinului atât cu robotul cât şi cu peria de absorbţie
-          asigură funcţionarea camerei de balans
-          asigură curăţenia în spaţiile destinate sportivilor şi antrenorilor în vestiare,grupuri sanitare,sala tehnică,în tribune,în întreg perimetrul interior şi exterior aferent bazinului                                                 
  d. Compartiment Bazin Acoperit
   
           
Administrarea,controlul,verificarea şi gestionarea imobilului cu destinaţie sportivă   Bazin Acoperit aflat în subordinea Consiliului Local Oradea, prin instituţia de interes public Administraţia Imobiliară Oradea
 -          urmăreşte şi verifică periodic la imobilele aflate în administrarea sa, modul de exploatare si întreţinere a clădirilor, a instalaţiilor electrice, termice, apă-canal precum şi a respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.
-          urmăreşte fluctuaţiile nejustificate a consumurilor de energie electrică, termică, apă-canal şi salubrizare aferent imobilelor aflate în administrarea sa, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora ;
-          colaborează cu Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Oradea, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi cu alte organe abilitate în vederea prevenirii şi stopării tuturor activităţilor infracţionale la nivelul imobilelor aflate în administrarea sa ;
-          colaborează cu Clubul Sportiv CRIŞUL (sau alte instituţii sportive la nivel naţional şi internaţional) şi asigură buna organizare a competiţiilor sportive, concursurilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în baza sportivă subordonata la nivel administrativ ;
-          colaborează cu Agenţia Naţională de Sport (sau alte instituţii, organizaţii, asociaţii,   etc) şi conduce organizarea activităţilor cultural-sportive, socio-culturale sau de agrement, concursurilor naţionale şi internaţionale
 
-          urmăreşte şi conduce evidenţa gestiunii de materiale precum şi consumurile menţionate mai sus pe baza bonurilor de consum primite la sfârşitul fiecărei luni de la responsabilii pe probleme de consumuri ale fiecărui imobil în parte.
-          urmăreşte şi verifică respectarea normelor P.S.I. şi de protecţie a muncii a angajaţilor din subordine precum şi efectuarea cu stricteţe a serviciilor de pază în imobilele aflate în administrarea sa.
-          urmăreşte, verifică şi asigură cantităţile de materiale necesare menţinerii ordinei şi curăţeniei în imobilele mai sus menţionate .
-          urmăreşte şi asigură necesarul de cheltuieli gospodăreşti prin dispoziţii de plată, derulate prin casieria instituţiei de interes public, Administraţia Imobiliară Oradea, conform referatelor de necesitate cheltuieli aprobate de către conducători
-          gestionează bunurile imobiliare, inclusiv executarea lucrarilor de reparatii în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995
-          asigură funcţionarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor sanitare şi termice
 
-          Ia măsuri pentru întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirilor aflate în administrare, a elementelor de construcţii exterioare şi a instalaţiilor comune proprii 
-          Ia măsuri pentru administrarea şi întreţinerea în bune conditii a bazinului cum ar fi:
          -funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi recirculare a apeio
        
-preluarea,depozitareaşi administrarea substanţelor de tratare a apei
         -funcţionarea centralei termice§ 
        
-verificarea concentraţiilor de substanţe de tratare a apei
§
         
-asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28ºC
§
         
-dozarea pompelor de acid şi clor
§
         
-asigură funcţionarea pompelor  de apă şi a filtrelor
§ 
        
-asigură funcţionarea cilerelor
o 
       
-asigură funcţionarea generatorului
-          asigură  pregătirea şi instalarea terenului de polo înaintea meciurilor
-          asigură tunderea gazonului din jurul imobilului
-          curăţarea bazinului atât cu robotul cât şi cu peria de absorbţie
-          asigură funcţionarea camerei de balans
-          asigură curăţenia în spaţiile destinate sportivilor şi antrenorilor în vestiare,grupuri sanitare,sala tehnică,în tribune,în întreg perimetrul interior şi exterior aferent bazinului  
  e. Compartiment Stadion Municipal 
             Administrarea, controlul, verificarea şi gestionarea imobilului cu destinaţie sportivă   Stadion Municipal aflat în subordinea Consiliului Local Oradea, prin instituţia de interes public Administraţia Imobiliară Oradea
-          urmăreşte şi verifică periodic la imobilele aflate în administrarea sa, modul de exploatare si întreţinere a clădirilor, a instalaţiilor electrice, termice, apă-canal precum şi a respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.
-          urmăreşte fluctuaţiile nejustificate a consumurilor de energie electrică, termică, apă-canal şi salubrizare aferent imobilelor aflate în administrarea sa, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora ;
-          colaborează cu Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Oradea, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi cu alte organe abilitate în vederea prevenirii şi stopării tuturor activităţilor infracţionale la nivelul imobilelor aflate în administrarea sa ;
-         

<
Înapoi la Servicii si birouri