Trimite unui prieten

Birou Intretinere

Exportă PDF - Birou Intretinere Tipărește pagina - Birou Intretinere Trimite unui prieten - Birou Intretinere

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:06

+ - R


1.        Activităţi principale:
Biroul Intreţinere Construcţii Instalaţii are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de intreţinere şi reparaţii curente la imobilele aflate în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea.
-          are sediul pe str.Barcăului nr.2 şi are următoarea componenţă: 1 post consilier şef birou, 24 posturi de execuţie din care:2 şoferi, 4 portari, 18 muncitoriEste subordonat direct Directorului Executiv Adj. al Administratiei Imobiliare Oradea
  2. Atribuţii
-          să ia masuri pentru asigurarea materialelor necesare executarii lucrarilor specifice cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice
-          predarea documentelor ( referate, facturi, oferte etc)  in vederea achitarii materialelor achizitionate
-          să intocmeasca procese verbale de constatare la fata locului in caz de necesitate
-          să elaboreze comenzile de lucru pentru fiecare lucrare conform referatelor de necesitate, note interne, dispozitii
-          să intocmeasca bonurile de consum in vederea eliberarii materialelor din magazie
-          să intocmeasca proces verbal la terminarea lucrarilor
-          să intocmeasca situatiile de lucrari precum si extrasul de materiale necesare
-          să intocmeasca centralizatoare cu privire la lucrarile executate in luna curenta
-          să instruiasca personalul aflat in componenta Biroului  privind aplicarea  reglementarilor legale referitoare la apararea impotriva incendiilor si securitatea si sanatatii in munca
-          să asigure informarea personalului asupra riscurilor la care si expun la locul de munca  precum si a asupra masurilor de prevenire si protectie necesare
-          să asigure echipamente individuale de munca  si de protectie
-          să asigure materiale igienico –sanitare pentru personal
-          să asigure prezentarea personalului la examenului medical anual
-          să asigure personal si sa coordoneze activitatile si actiunile dispuse de sefii ierarhici superiori (evacuari, mutari , votari ,etc.)
-          să prezinte propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare achizionarii de materiale, unelte, echipamente de munca si utilaje.
-          să intocmeasca planul de paza pentru portari
-          să intocmeasca referate de necesitate pentru achizitia pieselor de schimb pentru autovehiculelor din dotare
-          să asigure prezentarea autovehiculelor la verificarile tehnice periodice
 
-          întocmirea corecta a foilor de parcurs de catre soferi si semnarea acestora
3. Relatii Interne
     -     se subordoneaza Directorului executiv precum şi directorului executiv adjunct
-          executa lucrari in baza referatelor de necesitate, note interne semnate de conducerea institutiei-          colaboreaza cu Biroul Administrare Imobile, Compartimentul Locuinte, Compartiment Spatii cu alta destinatie, Serviciul financiar Contabil, Compartiment evidenta materiale, Birou administrare baze sportive si agrement, Compartiment unitati invatamant si sanitare, Compartiment Juridic
4. Relatii externe 
 
      -    Colaboreaza cu :
      -    Furnizorii de materiale in baza contractelor de achizitii
     
-     SC Compania de apa, SC Electrica, RER Ecologic Serv., OTL, SC Electrocentrale SA  

 

Componenta biroului


SEF BIROU

BACIU GHEORGHE

MUNCITOR CALIFICAT   I

BUCUREAN TRAIAN

MUNCITOR CALIFICAT   I

BLAGA VASILE TEODOR

MUNCITOR CALIFICAT   I

SANDOR GHEORGHE

MUNCITOR CALIFICAT   II

AVRAM VIOREL

MUNCITOR CALIFICAT   I

RUS IOAN

MUNCITOR CALIFICAT   IV

SUTEU LUCIAN

MUNCITOR CALIFICAT   I

SURLEA IOAN

MUNCITOR CALIFICAT   II

TEUSDEA CORNEL IOSIF

MUNCITOR CALIFICAT   II

FETEA GHEORGHE

MUNCITOR CALIFICAT   I

HORVATH ISTVAN ATTILA

MUNCITOR CALIFICAT   I

KOVACS LASZLO ISTVAN

MUNCITOR CALIFICAT   I

BLAGA IOAN

PORTAR

LUCACIU FLORIAN

PORTAR

BERINDEA TIBERIU

PORTAR

GHIB GHEORGHE

PORTAR

MAGHEAR DANUT

MUNCITOR CALIFICAT   I

TICARAT VASILE

MUNCITOR CALIFICAT   I

LEUCUTA DORIN MIRCEA


Înapoi la Servicii si birouri