Trimite unui prieten

Ridicari si blocari autovehicule stationate neregulamentar

Exportă PDF - Ridicari si blocari autovehicule stationate neregulamentar Tipărește pagina - Ridicari si blocari autovehicule stationate neregulamentar Trimite unui prieten - Ridicari si blocari autovehicule stationate neregulamentar

TARIFE RIDICĂRI AN 2018 

Nr. crt.

 

Operaţiune

Durata de stationare

Tarife ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor pentru anul 2018 (lei)

1.

Ridicarea şi eliberarea pe loc a vehiculelor pentru  care

s-a inceput operatiunea de ridicare si nu s-a finalizat

-

150,00

2.

 

Ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor

 

-

 

300,00

3.

 

Stationare de la ridicare pentru vehicule, max. 48 ore

 

1 ora

 

2,00

Notă:  Pentru vehicule cu masa max. autorizata mai mare de 2.500 kg  se poate incheia contract cu o societate care are in dotare autospeciale pentru ridicarea acestor categorii  de vehicule, utilizatorul având de achitat contavaloarea cheltuielilor de ridicare la valoarea de 3 ori stabilita pentru ridicarea unui autoturism către operatorul de ridicare.

Tarifele pentru ridicare includ T.V.A.

Hotarare nr 965 din 15 12 2016 pentru modificarea hg nr. 1391 normeloraplicare oug 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice

   REGULI PRIVIND ELIBERAREA MASINILOR RIDICATE       

Conform prevederilor art. 203^4. alin. (1) din Horărârea Guvernului nr.965/15.12.2016 pentru modificarea H.G. nr.1391/2006, privind apro barea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice "vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia".

Documentele care trebuie prezentate in original si care vor fi predate în copie la persoana care procedează la eliberarea vehicului pentru verificarea de către polițiștii rutieri și locali care dispun ridicarea sunt următoarele :

1. Cartea de identitate a proprietarului vehiculului sau a deținătorului legal;

2. Certificatul de înmatriculare al vehiculului sau cartea de identitate a vehiculului;

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

5. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

6. Dovada de plată a contravalorii tarifului de ridicare, transport și staționare și a tarifului de staționare în depozit;

7. Procura specială, după caz.

 

Datele care trebuie completate de către proprietarii de vehicule sunt următoarele:

- codul numeric personal al titularului abonamentului (CNP)

- numărul de înmatriculare a autoturismului

- datele de card bancar

- numărul de telefon - pentru notificarea ulterioară a expirării duratei de valabilitate a abonamentului (cu 48 h înainte de data expirării)

- email - pentru confirmarea plății online și notificarea expirării duratei de valabilitate a abonamentului (cu 48 h înainte de data expirării)

 

Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 cu modificările și completările ulterioare din când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă ( Art. 203^1. - (1)

 

Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri, în zone de agrement şi pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap).