Trimite unui prieten

MODALITĂȚI DE PLATĂ a taxelor şi amenzilor de parcare

Exportă PDF - MODALITĂȚI DE PLATĂ a taxelor şi amenzilor de parcare Tipărește pagina - MODALITĂȚI DE PLATĂ a taxelor şi amenzilor de parcare Trimite unui prieten - MODALITĂȚI DE PLATĂ a taxelor şi amenzilor de parcare

Parcarea autovehiculelor în parcările publice cu plată este permisă numai cu condiţia achitării taxelor de parcare prin următoarele modalităţi:

 

1.        Cu tichete procurate anticipat de la chioşcurile de difuzare a presei, chioşcurile OTL şi unele magazine din zona parcărilor cu plată (lista cu locaţiile de unde se pot achiziţiona tichete de parcare este publicată pe site-ul www.aioradea.ro, secţiunea Parcări)

 

2.         Cu tichete eliberate de parcometrele automate de parcare.

 

            Utilizatorii parcărilor care doresc să plătească taxa de parcare la parcometre trebuie să deţină monedele de 10 sau 50 de bani, card bancar ori cipcard achiziţionat anticipat de la Serviciul Parcări. Tichetele neafişate la vedere nu vor fi considerate valabile.

 

3.         Prin trimiterea unui SMS cu nr. de înmatriculare a autovehiculului (ex: BH01ABC) la nr. 7401 pentru parcarea de 1h şi la 7408 pentru parcarea de 7h pentru utilizatorii Orange, Vodafone, RDS Mobil şi pentru utilizatorii altor operatori care vor accepta încasarea pe bază de SMS prin reţeaua proprie şi decontarea taxei de parcare. Parcarea cu telefonul mobil începe doar după primirea prin SMS a confirmării începerii parcării.

 

4.            Cu vouchere pentru utilizarea sistemului de plată a parcării cu telefonul mobil. Utilizatorii care plătesc parcarea pe bază de vouchere achiziţionate anticipat de la Serviciul Parcări trebuie să activeze parcarea înainte de părăsirea autoturismului prin efectuarea unui apel la nr. de tel. 0359710140 şi să finalizeze parcarea prin efectuarea unui apel la nr. de tel. 0359710141.

 

5.         Cu abonamente, autorizaţii şi legitimaţii de parcare eliberate de Serviciul Parcări şi afişate la loc vizibil în interiorul autovehiculului în aşa fel ca toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile.

 

            Abonamentele se eliberează la Serviciul Parcări, în zilele de Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri între orele 08,00-16,30 şi Joi între orele 08,00-18,00.

 

Amenzile pentru parcare neregulamentară pe raza municipiului Oradea se pot achita prin prin următoarele modalităţi:

 

1.            La casieria deschisă a Serviciului Parcări situat pe str. Independenţei, nr. 11, în zilele de Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri între orele 08,00-16,30 şi Joi între orele 08,00-18,00.

 

2.         Cu cardul on line, pe site-urile www.aioradea.ro sau www.oradea.ro, secţiunea Plăţi Online - Amenzi parcare Administraţia Imobiliară Oradea.

 

3.         Cu mandat poştal sau cu ordin de plată la destinatar:

 

Municipiul Oradea

 

C.I.F. 4230487

 

Cont RO72TREZ07621A350102XXXX, deschis la Trezoreria Mun. Oradea

 

           În acest caz, pe ordinul de plată sau mandatul poştal se va menţiona obligatoriu:

 

a)    Numărul notei de constatare sau al procesului-verbal de amendă

 

b)    Numărul de înmatriculare al autovehiculului

 

c)    Obiectul plăţii "Amendă contravenţională".

 


 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0259.449.331.